160602_Prodaja-IoT

Ste pripravljeni na nove tehnologije in IoT?

Poslovodenje

Ta zapis boste brali 3 min

Na straneh RunSimpla veliko govorimo o zbiranju informacij, analiziranju podatkov, povezovanju kanalov, malo pozornosti pa smo doslej namenili dejanskim napravam, ki nam meritve omogočajo. Še posebej, ker bodo te — povezane v internet stvari — že v kratkem predstavljale prelomnico za vse nas in nam za vedno spremenile življenja.

Čeprav morda še ne slutite, internet stvari (IoT) vztrajno pronica v vsakdanjik. Prenosne elektronske naprave merijo naše športne aktivnosti in nas usmerjajo na poti do boljše fizične pripravljenosti. Starši lahko s pomočjo pametnih mobilnikov spremljajo lokacijo svojih otrok. Brezžična tehnologija nam pomaga poiskati ključe, zaradi nje lahko zaženemo avto iz dnevne sobe, na poti aktiviramo sesalnega robota, vključimo ogrevanje. Možnosti, ki jih internet stvari omogoča, je neskončno.

To pa ni bistveno zgolj z vidika prednosti, ki jih kot uporabniki vse bolj pametnih naprav lahko izkoriščamo. Ker so v internet povezane naprave opremljene tudi s senzorji, lahko v realnem času zbirajo veliko informacij o naših navadah.

Nič kaj groba ocena pravi, da bo internet stvari do leta 2020 postal okno v svet kupcev, saj bodo podjetja z njegovo pomočjo končno lahko v realnem času spoznavala, kdaj, kje in kako vse kupci uporabljajo njihove produkte, ne da bi se zato morala posluževati anket ali beležiti odzive. Svojo ponudbo in rešitve bodo lahko veliko lažje prilagajala dejanskim potrebam strank, ki jih bodo zaznavala. To pomeni, da bodo vsakdanje naprave, ki bodo neopazno integrirane v informacijsko omrežje, postale aktivne soudeleženke poslovnih procesov podjetij.

Iot infografika

Kaj IoT pomeni za B2B-podjetja?

Če se odmaknemo od strogo organizacijskih rešitev, s katerimi bodo storitvena podjetja lahko zaradi IoT-ja hitreje in bolje prilagajala:

  • proizvodnjo, odpravljanje neučinkovitosti, razvijanje novih poslovnih modelov,
  • inoviranje, iskanje načinov do inovativnih idej, ki jih je mogoče realizirati,

bo internet stvari podjetjem pomagal tudi do rasti poslovanja. Podjetja lahko namreč drastično vplivajo na prodajo v trenutku, ko imajo prost dostop do podatkov svojih strank in jih koristno uporabljajo.

Storitveno podjetje, ki zaznava nezadovoljstvo svojih strank, lahko na primer s pomočjo meritev začne prepoznavati in izločevati procese, ki razjezijo njihove stranke.

Kaj lahko podjetje s podatki stori, bo vplivalo na to, v kolikšni meri lahko internet stvari izkoristi.
Spodaj nudimo nekaj možnosti:

1. Večja personalizacija
Eden izmed načinov, kako pridobljene podatke izkoristiti, je lahko boljše povezovanje s strankami. Podatke lahko uporabite za prepoznavanje njihovih navad. IoT lahko postane manjkajoči člen v vaši prodajni verigi, saj lahko s spremljanem načina uporabe vašega produkta dobite resnično celostni pregled nad vašimi posameznimi strankami in poprodajne aktivnosti prilagajate njihovim zanimanjem. Nagovarjanje strank s pravimi sporočili v pravem trenutku na pravem mestu lahko daje resnično vrednost vašemu poslovanju.

2. Povezovanje s strankami v realnem času
Ker IoT omogoča sledljivost produktov, vam beleženje življenjskega cikla naprave pri uporabniku pomaga prepoznavati, na kakšne načine se naprava uporablja. Zaradi tega lahko nenehno izboljšujete oziroma nadgrajujete svojo ponudbo v skladu s pričakovanji strank, ne da bi zato morali ugotavljati oziroma ugibati, česa bi si te v resnici želele. To bo močno spremenilo način, kako bodo produkti v prihodnosti izdelani, oglaševani, prodajani in kako bodo strankam služili.

3. Merjenje uporabe naprav
Povezovanje s kupci na napačnem koncu nakupnega procesa je za B2B-podjetja velikokrat težava. IoT lahko močno izboljša primeren čas dostave vaših tržnih sporočil, saj lahko stranke s pomočjo zbranih informacij v pravem trenutku opozarjate, da je produktu potekla življenjska doba, da ga je treba zamenjati ali da je potreben generalni servis. Ko stranke zaznajo, da jim znate prisluhniti, bodo razvile večjo pripadnost in bodo veliko raje poslovale z vami.

Kaj nam to pove? Da poslovni svet tudi v segmentu B2B ne bo mogel ubežati tehnologiji, ki se vse hitreje prebija v vsakdan. Internet stvari bo kmalu postal velik konkurenčni diferenciator, ki bo spremenil tako nakupne navade kot ugotavljanje nakupnih navad naših strank. Samo podjetja, ki bodo znala poiskati načine, kako ga usvojiti in vključiti v svoje delovanje, bodo tudi tista, ki bodo lahko v celoti koristila njegove prednosti.