man-3126802_1920

Blockchain tehnologija bo zavihala rokave v finančni industriji

Poslovodenje

Ta zapis boste brali 5 min

V zadnjem času je bilo kar težko ubežati vsem razpravam o bitcoinih, kriptovalutah in nenazadnje blockchainu kot temelju digitalnih valut. A če so se omenjene razprave dotikale predvsem donosnosti naložb v kriptokovance in ugotavljanj, česa je blockchain tehnologija zmožna, bo v prihodnje ključno razmišljati, kaj vse bo z njo mogoče početi.

Če bi lahko v enem stavku strnili bistvo blockchain tehnologije, bi to bilo, da se vsem udeležencem na trgu omogoči prenašanje sredstev brez vključevanja tretje osebe — v prvi vrsti bank. En izmed temeljnih vzgibov blockchaina v začetku je namreč bil odpraviti rigidnosti tradicionalnega finančnega sistema in zamudno potrjevanje transakcij narediti ugodnejše in predvsem hitrejše.

Legenda:

Kaj je to blockchain?
Gre za tehnologijo veriženja blokov, kjer veriga deluje kot javni imenik vseh transakcij v določeni kriptovaluti in omogoča obstoj kriptovalut.

Kaj so to kriptovalute?
Tako kot običajne valute so tudi kriptovalute menjalna sredstva, le da so digitalne in pri izmenjavi informacij oz. prenosu sredstev uporabljajo tehnike šifriranja.

Kaj je to bitcoin?
Bitcoin je prva in hkrati tudi najbolj znana decentralizirana kriptovaluta.

In prav zato, ker je blockchain vzpostavljen kot decentraliziran sistem, v katerem več v mrežo povezanih računalnikov ali nodov potrjuje isto informacijo — denimo izvedeno transakcijo — za slednje ne potrebuje več finančnih institucij.

Blockchain kot tehnologija namreč dopušča:

a) enostavno preverjanje informacij
Vsi računalniki, povezani v mrežo, prejete informacije shranjujejo v obliki blokov, ki se kronološko povezujejo v verigo – tako nastane blockchain ali veriga blokov.

b) večjo varnost

Razpršenost podatkov onemogoča, da bi lahko posameznik vplival na celotno verigo informacij, saj decentralizirani računalniki hitro zaznajo, če bi kdo želel spremeniti kakšen blok iz preteklosti. Kar je zapisano v blok (ang. block) in združeno v verigo (ang. chain), je transparentno, trajno in varno.

Zaradi tega bi lahko v prihodnosti rešil več izzivov, povezanih z digitalnimi transakcijami, kot so dvojna poraba sredstev, varnost podatkov, čezmejne transakcije, povratne bremenitve, goljufije in reprodukcija valut.

Za lažje razumevanje delovanja blockchain tehnologije si oglejmo spodnjo sliko.

Blockchain---kako-deluje

Kako bo Blockchain tehnologija vplivala na prihodnost finančnega poslovanja?

S poslovnega vidika je o blokchain tehnologiji smiselno razmišljati kot o sistemu, ki obljublja izboljšanje poslovnih procesov, ki se odvijajo med podjetji, kar lahko temeljito zniža “ceno zaupanja”, ki jo za potrjevanje danes plačujemo različnim institucijam. V prvi vrsti finančnim, ki so z razmahom blockchaina zagotovo najbolj na udaru in bodo morale temeljito preoblikovati svoje delovanje, če bodo želele v prihodnosti sploh še upravičevati svoj obstoj.

Dokaz za to, kako korenite spremembe prinaša tehnologija veriženja podatkovnih blokov, je dejstvo, da so se banke, kot sta HSBC in Deutsche Bank, skupaj s tehnološkimi velikani že lotile razvijanja lastne platforme, ki bi jim pomagala zmanjšati število deležnikov v procesu finančnih transakcij in ga poenostaviti.

Prvič bi poslovanje brez ali z omejenim posredništvom pomenilo, da bi banke in druge finančne institucije lahko izkoriščale menjalne tečaje v realnem času, hitreje kupovale in prodajale vrednostne papirje in veliko hitreje tudi prenašale denar po svetu. Goldman Sachs je ocenil, da bi uporaba tehnologije v finančnih institucijah po svetu lahko svetovnemu gospodarstvu prihranila do 6 milijard dolarjev na leto.

Razvoj tehnologije veriženja blokov v finančni industriji
2015 2016-17 2018-2024 2025
Raziskovanje in razvoj Zgodnje sprejetje Rast Zrelost
Začetne ocene zmogljivosti in uporabe. Vodilne banke prepoznajo vrednosti in pristopijo k razvoju. Banke uvidijo koristi, ki jih imajo zgodnji uporabniki, in z upoštevanjem regulativnih smernic pričnejo osvajati tehnologijo. Blockchain tehnologija prodre v mainstream in postane sestavni del ekosistema kapitalskih trgov.
Regulatorni organi prepoznajo koristi za revizijo in skladnost; začne se oblikovanje pravil. Pojavijo se novi ponudniki storitev in novi poslovni modeli.
Širi se uporaba.
Ustvarijo se novi produkti in storitve, obstoječi se zavržejo.
Razvoj tehnologije veriženja blokov v finančni industriji
2015
Raziskovanje in razvoj
Začetne ocene zmogljivosti in uporabe.
2016-17
Zgodnje sprejetje
Vodilne banke prepoznajo vrednosti in pristopijo k razvoju.
Regulatorni organi prepoznajo koristi za revizijo in skladnost; začne se oblikovanje pravil.
2018-2024
Rast
Banke uvidijo koristi, ki jih imajo zgodnji uporabniki, in z upoštevanjem regulativnih smernic pričnejo osvajati tehnologijo.
Pojavijo se novi ponudniki storitev in novi poslovni modeli.
Širi se uporaba.
Ustvarijo se novi produkti in storitve, obstoječi se zavržejo.
2025
Zrelost
Blockchain tehnologija prodre v mainstream in postane sestavni del ekosistema kapitalskih trgov.

Drugič pa bi lahko končno razrešile težave čezmejnih plačil. Čeprav so banke in druge finančne institucije sprejele vse vrste digitalnih tehnologij, katerih cilj je izboljšanje storitev, ki jih zagotavljajo, jim pri pospeševanju čezmejnih plačil to še ni uspelo.

Trenutno banke v določeni državi uporabljajo varno bazo podatkov za shranjevanje transakcij, ki jih opravijo njihovi komitenti v tej državi. In če banka izvede transakcijo iz ene države v podružnico drugje po svetu, mora varne baze podatkov odpreti in zapreti na obeh straneh. Ta postopek res zagotavlja visoko raven varnosti, vendar je dolgotrajen in drag.

Blockchain bi vsem podružnicam omogočil opravljanje transakcij iz ene države v drugo mimo potrebe po odprtju in zapiranju dveh varnih podatkovnih baz. Tako bi transakcijski protokol, ki lahko traja več dni, zaključili v trenutku.

Blockchain tehnologija zunaj finančne industrije

A ob omembi blockchaina ne moremo govoriti le o finančnem sektorju. V resnici se bo dotaknil domala vseh industrij. UPS je v lanskem letu že postal prva poštna služba, ki je pripravljena blockchain preizkusiti v logistiki, za podoben korak se je na področju interneta stvari in izmenjave podatkov odločil Bosch, Wallmart tehnologijo namerava izkoristiti za upravljanje sredstev, v Sloveniji se z Viberatom odvija sprememba ustroja glasbene industrije, seveda pa so tu še zavarovalnice, odvetniške pisarne, zdravstvene in druge javne ustanove, pa tudi spletne platforme in družbena omrežja, ki se bodo morali vsak na svoj način prilagoditi novi realnosti.

Zanje najbolj zanimiva pridobitev bodo poleg zmanjšanja posredništva pri transakcijah pametne pogodbe. Te bodo lahko povsem samodejno izvajale poslovne transakcije in sporazume med pogodbenima strankama. V primeru škode ob udaru strele bi pametna zavarovalna pogodba lahko sama preverila vremenske razmere v določenem časovnem obdobju na določenem kraju, ocenila višino škode in avtomatično izplačala ustrezno zavarovalnino. Podobno bi lahko storila tudi v primeru dobave blaga in izvedla izplačilo v trenutku, ko blago prispe na določeno lokacijo.

Četudi je blockchain tehnologija v povojih in nas do njene zrelosti čaka še nekaj let, je ključno pravočasno ukrepati.

Tudi vi se lahko pripravite na revolucijo, ki jo prinaša blockchain tehnologija.

Prenesite brezplačni priročnik:

Blockchain: priložnost ali grožnja finančni industriji?

Prenesite priročnik