img-blog

Kakšna je v resnici vrednost IoT podatkov?

Odločanje

Ta zapis boste brali 3 min

Internet stvari predstavlja uresničitev sanj vsakega potrošnika. Le kdo si ne bi želel na mobilni napravi preveriti, ali je avtomobil res zaklenjen? Ali prejeti obvestila hladilne naprave, kateremu živilu bo v kratkem potekel rok? No, v resnici pa internet stvari pozna tudi drugo plat zgodbe. Tisto, ki je s pridobivanjem informacij o delovanju in uporabi naprav veliko bolj zanimiva podjetjem, če le vedno, kaj z njimi početi.

O zmogljivostih in prihodnosti interneta stvari je bilo povedanega že veliko — tudi na naših straneh. Kar le še krepi dejstvo, da je prihodnost v internet povezanih naprav, ki bodo za vedno spremenile naše dojemanje stvari, vse bliže.

Po podatkih svetovnega foruma za ekonomijo bo število povezanih naprav iz 22 milijard, kolikor jih je v internetu danes, v naslednjih štirih letih naraščalo z 21-odstotno letno rastjo. In če so v tem trenutku povezane naprave v veliki meri še vedno sestavljene iz pametnih mobilnikov, računalnikov in tablic, bodo do leta 2020 slednje tvorile le še tretjino vseh IoT naprav. Pridružili se jim bodo avtomobili, televizorji, s senzorji opremljeni pari tekaških copat, pametni asistenti, pralni stroji ali katera druga naprava, ki jo boste nemara na trg poslali tudi sami.

Priložnost interneta stvari

Zagotovo se glavni razlog naglega porasta interneta stvari kaže v njegovi uporabnosti. Toda nič manj zanemarljiva ni sama dostopnost tehnologije. Senzorjev, ki lahko vsako stvar spremenijo v pametno napravo. Zaradi njih bo hladilnik sposoben spremljati podatke o svojem delovanju, beležiti zaznamke, ki jih generira okolica, ter jih, povezan v omrežje, deliti s podatkovnimi centri proizvajalcev.

A bolj kot to, kaj vse je mogoče v internet stvari povezati in kakšne podatke zbirati, bo v prihodnosti pomembno, kaj bodo podjetja z zbranimi podatki zmožna početi. Tu pa je še veliko prostora za napredek.

Spomnimo se samo na klubske kartice ponudnikov, za katere se velikokrat zdi, da služijo le preštevanju prihrankov in jemanju prostora v denarnici, pa čeprav bi z izkoristkom informacij o tem, kaj in kje kupci kupujejo, podjetja lahko oblikovala različne večkanalne prodajne pristope: specifične akcije, opomnik za obnovitev zalog ipd.

A klubske kartice bodo v naslednjih letih le zanemarljiv segment v primerjavi s celostno verigo vseh z informacijami oplemenitenih stvari. Da bi podjetja lahko smotrno izkoriščala prednost podatkov, pridobljenih prek IoT naprav, bodo zato primorana najprej poiskati način, kako inteligenco naprav združiti z odločitvami zaposlenih ter pridobiti ključno sposobnost analiziranja.

To še ne pomeni, da bodo goli operativni podatki o delovanju naprav ali pretočnosti procesov brez vrednosti. Ena največjih koristi IoT za podjetja se namreč skriva prav v optimiranju operacij, načinov, kako podjetje posluje ali kako lahko dosega večjo učinkovitost.

Toda za dosego tega bo poglavitno, ali bodo lahko podjetja sama v realnem času prepoznala, kaj je treba spremeniti v delovanju, ter poiskala rešitve, kako maksimirati vrednost pridobljenih podatkov. Denimo tako, da vsako informacijo posebej postavijo v kontekst delovanja celotnega podjetja in ugotavljajo, kako slednja — če sploh — nanj vpliva.

Zato je pomembno, da znanje in priložnosti o IoT ter izrabi podatkov razvijate že danes. Na eni točki se boste namreč tudi vi morali spopadati s ključnimi vprašanji kot:

  • kako razvijati znanje o IoT,
  • kako monetizirati IoT,
  • ali je treba zaposliti analitike,
  • kakšna orodja potrebujem za zajemanje podatkov ipd.

In zakaj je slednje sploh pomembno? Ker se bodo v prihodnosti podjetja samo še s tem lahko odcepila od konkurentov. Z razmahom in dostopnostjo tehnologije bodo vsa podjetja na eni točki postala digitalna in zbirala digitalne sledi. A to, kako hitro bodo lahko podatke pregledovala in kako hitro izkoriščala za povečevanje učinkovitosti in inovativnosti, bo tisto, kar bo uspešna podjetja ločilo od manj uspešnih. Na kateri strani se želite znajti sami?

Dokument: Connect, Transform, and Reimagine: SAP® Solutions for the Internet of Things

Internet stvari ni zgolj še eden izmed trendov. Z njim vstopamo v 4. industrijsko revolucijo, ki bo za vselej spremenila način, kako dojemamo in spremljamo svet okrog sebe. V dokumentu preverite, kako se lahko nanjo pripravite tudi vi.

Prenesite tukaj >