MOB-Kako-dobro-ste-pripravljeni-na-dobo-mobilnosti

Kako dobro ste pripravljeni na dobo mobilnosti?

Mobilno

Ta zapis boste brali 3 min

Danes več kot dve tretjini podjetij verjame, da jim mobilna strategija lahko pomaga pri rasti ter razvoju in ji morajo zato posvetiti bistveno več pozornosti. Če do zaključkov niso prišla sama, jih je na to nedvomno opozorila konkurenca, ki je z naložbo v posodobitev poslovnih procesov s poudarkom na mobilnosti že začela izkoriščati vse njene prednosti. Ker so mobilniki in tablični računalniki z vsakim dnem zmogljivejši, njihove možnosti povezovanja in komuniciranja pa zaradi prenosljivosti v veliko primerih že prekašajo osebne računalnike, so za zaposlene, ki so svoje delovne navade prisiljeni prilagajati vse bolj svobodni volji kupcev, postali najmočnejše poslovno orodje.

Mobilnost prinaša bistveno konkurenčno prednost

Letos bo število mobilnih delavcev, torej delavcev, ki vsaj deset delovnih ur tedensko opravijo izven prostorov podjetja, doseglo 37 %, trend pa bo v prihajajočih letih strmo naraščal. To že pomeni, da se morajo podjetja, ki temu trendu še ne sledijo, nanj odzvati in se mu prilagoditi.

Podjetja bodo svojim zaposlenim morala zagotoviti mobilni dostop do poslovnih sistemov od kjerkoli ter spodbuditi njihovo učinkovitost tudi na terenu. Prav uspešnost integracije bo tista, ki bo še opazneje poudarjala razlike med podjetji, ki se za mobilno podporo niso odločila ali se zanjo še odločajo, in tistimi, ki so v njej že videla strateške prednosti in jo uspešno integrirala v svoje poslovanje. Slednja se lahko že danes pohvalijo s kar 40 % povečano produktivnostjo, kar pomeni, da je izkoristek njihovih zaposlenih v obdobju enega leta večji za 240 delovnih ur. To pa že predstavlja ključno prednost v primerjavi s konkurenco.

Mobilni sistemi morajo biti prilagojeni svojim uporabnikom

Podjetja morajo v svojih notranjih procesih najti način, kako mobilno tehnologijo uspešno vključiti v poslovanje ter jo prilagoditi navadam njenih uporabnikov, saj bodo le tako lahko zares izkoristila njene danosti. V podjetjih, kjer imajo uspešno razvite mobilne poslovne sisteme, kar 89 % zaposlenih do njih dostopa tudi izven delovnega časa, ne da bi nadrejeni to posebej zahtevali.
Podjetja morajo v notranjih procesih najti način, kako mobilno tehnologijo vključiti v poslovanje ter jo prilagoditi navadam zaposlenih.

Ekosistema poslovnosti in zasebnosti se tudi zaradi mobilnosti vse bolj prepletata in zaposleni o doseganju poslovnih ciljev čedalje več razmišljajo. S pomočjo mobilnikov danes ne pišejo zgolj sporočil, opravljajo klicev, pregledujejo objav na družabnih omrežjih ali prebirajo spletne pošte. Mobilniki postajajo pomembno orodje njihovih delovnih procesov in z njihovo pomočjo vsakodnevno opravijo veliko delovnih nalog. Ker za opravljanje poslovnih dolžnosti vse pogosteje uporabljajo lastne naprave, programe in aplikacije, tako navajeni njihovih funkcionalnosti pričakujejo, da se bo na enak način odzivala in se jim prilagajala tudi sistemska tehnologija v podjetju. Največji izziv podjetij pri integraciji mobilnosti v svoje operativne procese bo zato prilagoditi sistem tako, da bo prijazen in intuitiven za uporabnike.

Dokument: Ten Reasons to Choose SAP for Enterprise Mobility

V dokumentu si lahko preberete 10 razlogov za izbiro mobilnih poslovnih rešitev podjetja SAP. Oglejte si, kako vprašanja platform, dostopnosti, integracije in varnosti vplivajo na procese implementacije in rezultate, ki jih lahko od mobilne prenove podjetja pričakujete.

Prenesite tukaj >