zapis-22-06

Razvoj zaposlenih = rast organizacije

Kadri

Ta zapis boste brali 3 min

Avtor: Maruška Ozimek

Interes vsakega uspešnega managerja je voditi rastočo organizacijo. Toda rast organizacije lahko zagotovimo le na način, da razvoj omogočimo tudi ključnemu kapitalu organizacije – ljudem.

Celotni proces razvoja kadra temelji na redni povratni informaciji med vodjo in zaposlenim. Samo tako lahko pridobite jasno sliko o tem, kje ste in kam si želite.

Kaj pa nam povratna informacija pravzaprav pove? In kakšne koristi prinaša? V nadaljevanju si poglejmo tri ključne prednosti podjetij, v katerih poteka jasen, sistemsko voden in nenehen dialog.

Spoznajte svoje zaposlene

S prvim dnem zaposlitve ali prehoda na novo delovno mesto se začne spoznavanje zaposlenega in pridobivanje informacij o njegovih motivatorjih za uspešno opravljanje delovnih nalog.

Vsako delovno mesto pa poleg seznama delovnih nalog prinese tudi nove okoliščine in vprašanja, ki se porodijo v glavi zaposlenih – morda napredovanje na novo delovno mesto pomeni, da je nadrejeni ravno tisti šef, s katerim težko najde skupno točko; morda zaposleni ni nikoli razmišljal o svojih vodstvenih sposobnosti, pa jih od njega na enkrat zahtevate ipd.

Teh vprašanj je lahko ogromno, zato je pomembno, da kot vodja ves čas zaposlitve svoje zaposlene razvijamo, razmišljamo o njihovih potencialih in ambicijah in jim preko nenehnega dialoga ustrezno svetujemo. Le skozi kontinuiran razvojni proces se bodo izoblikovali v posameznike, ki organizaciji prinesejo uspeh in soustvarjajo prijetno delovno okolje, v katerem tudi uživajo.

Runsimple_infografika-22-06

Organizacija rednih pogovorov s posameznimi zaposlenimi je zato nujna, pri tem pa je odločujoče, da se pogovore tudi zapiše in cilje jasno definira, zato da se lahko zaposleni v prihodnje vrnejo k zastavljenim ciljem in preverijo:

  • če so za njih sploh še relevantni,
  • če so jih dosegli,
  • če so morda na napačni poti in morajo svoje vedenje prilagoditi.

Ključno za motivacijo posameznika je skratka to, da se spomni svojega »zakaj«.

Prepoznajte ključne talente svojih ljudi, preden jih prepozna konkurenca

Prek rednih pogovorov poleg obstoječih potreb lahko zaznate tudi želje in ambicije za napredovanje, kot tudi potenciale, ki jih posameznik nosi v sebi, a na obstoječem položaju niso nujno izkazani. Razvoj teh potencialov je mogoč na veliko različnih načinov – skozi mentorstvo, skupinski coaching, dodatna izobraževanja, podajanje jasne in redne povratne informacije s pomočjo razvojnih razgovorov, 360° vprašalnika, vsakodnevnih pogovorov …

Zaposleni se danes zavedajo, da je “učna krivulja tudi krivulja zaslužka” in zato zahtevajo dinamične oblike izpopolnjevanja, ki bodo ustrezale njihovim individualnim potrebam in urnikom.
– Global Human Capital Trends 2016, Deloitte University Press

Razvijanje in vzdrževanje t. i. bazena talentov je kritično predvsem z vidika načrtovanja nasledstev za ključni kader v celotnem podjetju. Seveda pa moramo za ta kompleksen proces pripraviti analize števila in ključnih kompetenc top talentov v podjetju ter prepoznati morebitne potrebe po pridobivanju dodatnih talentov.

S tovrstnimi analizami lahko na koncu sprejemamo tudi boljše odločitve in hitreje zapolnimo prosta delovna mesta z obstoječim kadrom, saj dobro poznamo njihove zmožnosti. Kar se lahko obrestuje tudi v večji pripadnosti zaposlenih, saj jim na ta način pokažemo, da so pomemben del organizacije. S tem pa zmanjšamo možnosti bega ključnih talentov h konkurenci.

Naredite učinkovit načrt nasledstev

Prepoznavanje ključnih talentov, reden dialog ter prek njega spodbuda posamezniku, da razmišlja o svoji karierni rasti, nam omogoča pripravo podrobnih razvojnih načrtov zaposlenih, s katerimi lahko zagotovimo dolgoročni obstoj in uspešno delovanje podjetja.

Iskanje pravih naslednikov in njihova priprava na prevzem vloge pa je na koncu lahko tudi odgovor na zmanjšanje fluktuacije v podjetju, ki z večjo samostojnostjo in avtonomnostjo zaposlenih postaja vse bolj pereč problem v podjetjih, ki nimajo izoblikovanega razvojnega načrta za zaposlene.

Z visoko stopnjo fluktuacije pa davka ne plačujete le v obliki odhoda kakovostnega kadra iz podjetja, ampak vas iskanje in usposabljanje novih potencialnih kandidatov tudi veliko stane.

Pa veste, koliko zamenjave na delovnih mestih stanejo vas? Pomagajte si s kalkulatorjem, ki smo ga pripravili.

IZRAČUNAJTE STROŠEK FLUKTUACIJE