Blog_Banner_8_Nacinov_kako_si_povecati_vrednost_kot_zaposleni

Potencial: zakaj ga je tako težko izkoristiti?

Kadri

Ta zapis boste brali 6 min

Kaj nas loči od tega, da bi postali novi Elon Musk, Steve Jobs ali Bill Gates? Prepoznavanje in razvijanje lastnih potencialov, kakopak. Za ambiciozneže je značilno, da veliko časa porabijo za razmišljanje o strategijah, ki jim bodo pomagale doseči osebne/poslovne cilje. Najsibo to boljše delovno mesto, večja odgovornost ali višji prihodki, boljši produkti ipd. A obratno od njih nas večina svojih potencialov nikdar ne raziskuje, kaj šele razvije. Zakaj?

Četudi si nas vsaj 80 % želi postati boljši v tem, kar počnemo, na koncu zgolj 30 % ljudi tudi izdela plan, kako to doseči. Prelahko se zaljubimo v vzorec »ozkoglednega« razmišljanja ali nam je v trenutnem položaju preprosto preveč udobno in pozabljamo, da je naša karierna pot na koncu v največji meri odvisna od nas samih.

Iz tega izhaja, da velikokrat čutimo, da na delovnem mestu stagniramo, da se je naša karierna pot ustavila in da moramo poiskati nov izziv, namesto da bi razmišljati, kako se razvijati ali kako bi bilo, če bi se sami znašli na vodilni poziciji in s svojimi dejanji navdihovali ljudi.

SAP-infografika
Grafika: Lastnosti ljudi visoko razvitih potencialov.

Kaj nas ovira, da ne razvijemo svojega polnega potenciala?

Na delovnem mestu se nam velikokrat ponudi priložnost, ki bi lahko močno vplivala na naš uspeh, pa se kljub temu ne moremo odločiti, da bi jo zgrabili in naredili naslednji korak.

Največkrat zato, ker nam še ni popolnoma jasno, kaj nam uspeh sploh pomeni in kakšne cilje želimo na svoji poti v resnici doseči. Brez jasnih ciljev ne moremo govoriti o konkretnih rezultatih, usmeritvah in nenazadnje o ukrepih, ki so zanje ključni.

In če temu dodamo še strah pred neuspehom, pomanjkanje motivacije in nizko samozavedanje kot tri največje zaviralce razvoja, je precej jasno, zakaj je potenciale tako težko doseči.

Primer: Zelo pogost pojav na delovnem mestu je, da nas skrbi, kaj o nas mislijo drugi.

S pretiranim obremenjevanjem glede tega, kaj si bodo drugi mislili o nas, veliko svoje energije namesto v razvoj lastnih potencialov vlagamo v prilagajanje okolici. V današnjem poslovnem okolju, ko prevladujejo hitre spremembe in potrebe po novih veščinah, pa je ravno ustvarjalnost vsakega posameznika tista, ki jo podjetja iščejo. Posameznik, ki razvija svoje interese, razmišlja s svojo glavo in ustvarja nove in drugačne ideje, danes podjetju predstavlja najvišjo dodano vrednost. Zato je pomembno, da se zavedamo, kaj so področja, kjer smo močni, in premagamo strah pred izražanjem le-teh.

Trije najpogostejši razlogi, zakaj ne dosegate potencialov
Strah Nizka motivacija Nizko samozavedanje
Prevečkrat je strah tisti, ki ljudi ovira na poti do želenih dosežkov. Strah pred neuspehom je nekaj običajnega in mnogim ljudem preprečuje, da bi poskušali nove stvari. Medtem ko imamo ljudje v sebi vrojen strah kot vrsto obrambnega mehanizma, je za nekatere ukrepe vseeno vredno tvegati. Namesto da bi strahu dovolili, da bi vodil vaše življenje in nadziral vaš uspeh, izračunajte tveganja, tako da upoštevate možne posledice, in na podlagi tega sprejmite informirane odločitve. Na ta način se boste lažje soočili s strahom. Še ena ovira na poti do doseganja celotnega potenciala je pomanjkanje motivacije. Naša motivacija za opravljanje nekega dela je močno povezana z našimi vrednotami in interesi. Pogosto se sicer zavedamo, kaj bi si želeli v življenju doseči, vendar svoje ambicije postavimo zelo široko brez jasnega načrta. Pri doseganju ciljev spremljajte, kateri cilji in zadolžitve so tiste, pri katerih čutite prijetno vznemirjenje in visok interes. Kljub temu, da imamo običajno občutek, da sebe poznamo najbolje, pa se nam pri prepoznavanju lastnih interesov, sposobnosti in lastnosti pogosto zatakne. Da bi lahko razvijali to, v čemer smo zares dobri, se moramo najprej zavedati, kaj to sploh je.

Naš potencial je sestavljen iz naših sposobnosti (naše zmožnosti za uspešno opravljanje določene aktivnosti), interesov (aktivnosti, ki so za nas zanimive in ob njih doživljamo ugodje), osebnostih lastnosti (ki so medosebne razlike med posamezniki) in vrednot. Bolj ko poznamo ta področja, lažje bomo usmerili svojo energijo in čas v aktivnosti, kjer jih bomo dodatno krepili in razvijali.

3 največji razlogi, zakaj ne dosegate potencialov
Strah
Prevečkrat je strah tisti, ki ljudi ovira na poti do želenih dosežkov. Strah pred neuspehom je nekaj običajnega in mnogim ljudem preprečuje, da bi poskušali nove stvari. Medtem ko imamo ljudje v sebi vrojen strah kot vrsto obrambnega mehanizma, je za nekatere ukrepe vseeno vredno tvegati. Namesto da bi strahu dovolili, da bi vodil vaše življenje in nadziral vaš uspeh, izračunajte tveganja, tako da upoštevate možne posledice, in na podlagi tega sprejmite informirane odločitve. Na ta način se boste lažje soočili s strahom.
Nizka motivacija
Še ena ovira na poti do doseganja celotnega potenciala je pomanjkanje motivacije. Naša motivacija za opravljanje nekega dela je močno povezana z našimi vrednotami in interesi. Pogosto se sicer zavedamo, kaj bi si želeli v življenju doseči, vendar svoje ambicije postavimo zelo široko brez jasnega načrta. Pri doseganju ciljev spremljajte, kateri cilji in zadolžitve so tiste, pri katerih čutite prijetno vznemirjenje in visok interes.
Nizko samozavedanje
Kljub temu, da imamo običajno občutek, da sebe poznamo najbolje, pa se nam pri prepoznavanju lastnih interesov, sposobnosti in lastnosti pogosto zatakne. Da bi lahko razvijali to, v čemer smo zares dobri, se moramo najprej zavedati, kaj to sploh je.

Kljub temu, da imamo običajno občutek, da sebe poznamo najbolje, pa se nam pri prepoznavanju lastnih interesov, sposobnosti in lastnosti pogosto zatakne. Da bi lahko razvijali to, v čemer smo zares dobri, se moramo najprej zavedati, kaj to sploh je.

Naš potencial je sestavljen iz naših sposobnosti (naše zmožnosti za uspešno opravljanje določene aktivnosti), interesov (aktivnosti, ki so za nas zanimive in ob njih doživljamo ugodje), osebnostih lastnosti (ki so medosebne razlike med posamezniki) in vrednot. Bolj ko poznamo ta področja, lažje bomo usmerili svojo energijo in čas v aktivnosti, kjer jih bomo dodatno krepili in razvijali.

Test

Kako izkoriščeni so moji potenciali na delovnem mestu?

REŠITE TEST

Zaposleni mora odkriti področja, na katerih lahko kot posameznik največ prispeva in na katerih se bo lahko še naprej razvijal. Seveda pa je pomembno ugotoviti tudi, kaj mu delo v določenem podjetju sploh pomeni. Enako morajo storiti tudi podjetja in zaposlenim v skladu z lastnimi načrti pomagati na njihovi razvojni poti.

Kolikšno odgovornost za razvoj potenciala nosijo podjetja?

Vlaganje v razvoj potencialov zaposlenih je za podjetja dolgoročen proces, ki svoje rezultate običajno pokaže šele na dolge proge. Verjetno poznate tisto zgodbo, ko direktor vpraša vodjo kadrovske: “Kaj če vlagamo v ljudi in nam potem odidejo?” vodja kadrovske pa mu odgovori: “Kaj bo šele, če vanje ne vlagamo in ostanejo?”

Na treninge in razvojne načrte podjetja ne bi smeli gledati kot na strošek. Še posebej, ker je eden najpogostejših vzrokov, da se razvoj potenciala izjalovi, ta, da se orodja za upravljanje s človeškimi viri napačno ali pa sploh ne uporabljajo. Zato najprej postavite prave metode in zaposlenemu ponudite poligon za sprostitev celotnega potenciala — na eni strani za razvoj novih veščin in dopolnjevanje kompetenc, na drugi strani pa za prilagajanje dela in delovnega okolja osebnostnim lastnostim in značilnostim posameznika.

Pogosta napaka je tudi razmišljanje, da so razvojni programi le odskočna deska za zaposlene, ki bodo z novo razvitimi kompetencami kariero raje nadaljevali drugje.

Raziskava londonske univerze Middlesex je pokazala, da samo petina zaposlenih trening razume kot priložnost za iskanje nove službe. Še več, 51 % anketirancev razvojne aktivnosti vidi kot zagotovilo, da so v podjetju cenjeni, kar povečuje njihovo zavzetost. Od slednje pa bo na koncu odvisen uspeh vseh — zaposlenih, ki bodo imeli zadostno motivacijo za razvoj svojih potencialov ter osebnostno in poslovno rast, ter podjetij, ki bodo zaradi tega dosegala boljše poslovne rezultate.

Vas zanima, kako odkriti, razviti in izkoristiti vse svoje potenciale? Prenesite brezplačni priročnik!

Brezplačni priročnik

8 načinov, kako si povečati vrednost kot zaposleni

Prenesite priročnik