Podjetjem-najvecjo-nevarnost-predstavlja-nemotiviranost-njihovih-zaposlenih

Podjetjem največjo nevarnost predstavlja nemotiviranost njihovih zaposlenih

Kadri

Ta zapis boste brali 2 min

Podjetja se zaradi pomanjkanja motiviranosti zaposlenih srečujejo z vse večjimi izgubami. Ker lahko razreševanje problema z dodatnimi pritiski in obremenitvami zaposlenih privede do nezadovoljstva in posledičnega upada učinkovitosti, bi morala podjetja večjo pozornost nameniti boljšim pogojem za delo in odnosom med sodelavci.

Zakaj je eno podjetje uspešnejše od drugega? Ima boljše izdelke oziroma storitve, naprednejše strategije, učinkovitejše upravljanje s stroški? Vse našteto prav gotovo vpliva na boljše poslovanje, vendar to lahko kmalu posnema tudi konkurenca. Prava konkurenčna prednost podjetja so njegovi zaposleni, za razlike med uspešnimi in manj uspešnimi podjetji pa poskrbi njihova motivacija za delo.

Uspešna podjetja ustvarjajo odlične pogoje za delo in na ta način privabljajo nov kader. Časi, ko so se mladi ljudje zaposlili v podjetju in v njem ostali do upokojitve, so že zdavnaj mimo. Danes nenehno prežijo za novimi priložnostmi in izkušnjami, zato način, kako vključiti in zadržati najboljši kader v podjetju za vodstva predstavlja največji izziv. Ugotoviti morajo, kako se s svojimi zaposlenimi povezati in jih motivirati za delo, saj so motivirani zaposleni tudi zadovoljni zaposleni in lahko bistveno pripomorejo k boljšim poslovnim rezultatom podjetja.

Nevarnosti, ki jih prinaša nemotiviranost zaposlenih, prikazuje spodnja infografika.

12 neprijetnih dejstev o vkljucenosti zaposlenih_small

Za motivacijo zaposlenih je možno poskrbeti že z nekaj preprostimi ukrepi.

  1. Spodbujajte zanimanja zaposlenih

Zaposleni pogosto menijo, da so preobremenjeni z delom, zato je treba spodbujati tudi njihova zanimanja ter jim omogočiti ukvarjanje z različnimi manjšimi projekti. To zaposlenim daje večjo avtonomijo in omogoča pridobivanje novih znanj, kar bistveno pripomore k njihovi motiviranosti za delo in zadovoljstvu.

  1. Spodbujajte zaposlene k povezovanju s strankami

Na ta način lahko zaposleni vidijo, kako kupci uporabljajo produkt ali storitev. Ugotovijo lahko, kakšne so njihove izkušnje, katere stvari so jim všeč in kaj bi lahko še izboljšali. Informacije iz prve roke lahko zaposlene bolj motivirajo.

  1. Spodbujajte povezovanje znotraj iste panoge

Za zaposlene je pomembno, da izvedo čim več stvari o delu, ki ga opravljajo. Zato je za njih bistveno, da se udeležujejo tudi različnih dogodkov in na njih aktivno sodelujejo. Na ta način se bodo lahko bolj povezali z ljudmi iz industrije in delom, ki ga opravljajo, ter pridobili nova znanja.

Dokument: How to Fix the Crisis in Employee Engagement

Imate tudi v vašem podjetju težave z motivacijo zaposlenih? Dokument vam bo pomagal razumeti, zakaj je motivacija zaposlenih ključna za dolgoročno uspešnost podjetja, in pokazal, kako zaposlene spet angažirati pri delu.

Prenesite tukaj >