Kako-s-ciljnim-vodenjem-prekositi-konkurenco

Kako s ciljnim vodenjem prekositi konkurenco?

Kadri

Ta zapis boste brali 2 min.

Uresničevanje strateških ciljev podjetja je v veliki meri odvisno od vključenosti zaposlenih, zato morajo vodstva odkriti načine, kako pomagati zaposlenim do večje učinkovitosti. Odgovornost vodstva je, da natančno definira cilje in jasno predstavi naloge zaposlenih ter jih tako neposredno vključi v izvajanje strategije podjetja.

Podjetja lahko našteto vzpostavijo s ciljnim vodenjem, ki jim pomaga odkrivati težave, povečevati učinkovitost in sprejemati pravilne odločitve na poti do uresničitve strateških ciljev. Ciljno vodenje zaposlenim daje povratne informacije o njihovem delu ter spodbuja njihovo vključenost, podjetjem pa ponudi natančnejši vpogled v uspešnost delovanja zaposlenih in jim jih pomaga spodbujati pri delu ter nagrajevati za njihov doprinos.

A ciljno vodenje ni enostavno, saj se podjetja, njihova vodstva in zaposleni pri tem srečujejo z različnimi izzivi:

  • nepoznavanje strateških ciljev na ravni celotne organizacije,
  • pomanjkanje znanja v podjetju,
  • nezadostna vključenost strategije v vsakdanja opravila,
  • neredno spremljanje uspešnosti.

Infografika_SF

Podjetja lahko uspešno ciljno vodenje vzpostavijo z naslednjimi koraki:

  • Opredelitev ciljev

Podjetje mora najprej opredeliti individualne cilje posameznika in jih uskladiti s strateškimi cilji podjetja.

  • Spremljanje napredka pri doseganju ciljev

Vodje morajo spremljati napredek zaposlenih in predstaviti rešitve, ko obstaja tveganje, da ciljev ne bo mogoče doseči. V nasprotnem primeru pa dosežke primerno nagraditi.

  • Ocenjevanje

Najpomembnejši del ocenjevanja je zagotoviti povratne informacije o tem, česa se je zaposleni naučil in v katerih primerih bi potreboval dodatno pomoč. Podjetja lahko zaposlenim ponudijo priložnost, da potrebna znanja usvojijo.

  • Nagrajevanje za uspešno opravljeno delo

Nagrajevanje je lahko ključno pri ohranjanju zaposlenih in spodbujanju njihove učinkovitosti.

Povečanje pripadnosti, utrjevanje odnosov in izboljšanje produktivnosti zaposlenih s ciljnim vodenjem so bistvenega pomena za ohranjanje zdravega podjetja. Sicer podjetja tvegajo beg znanja in izgubo konkurenčne prednosti.

 
Avtor: partner Avtenta

Dokument: Kako angažirati zaposlene in uresničevati strateške cilje podjetja

Dokument vam bo predstavil, kako lahko ciljno vodenje podjetjem pomaga pri uresničevanju strateških ciljev in kaj konkretno lahko za uvedbo ciljnega vodenja v vašem podjetju naredite že takoj.

Prenesite tukaj >